Pirkimo taisyklės

Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo - pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės www.stada.lt (toliau – stada.lt, el. parduotuvė, mūsų, mumis, mes) ir Stada.lt kliento (toliau - Jūs, Jūsų, Jums, Jus) dalis, supažindinančios Jus su el. parduotuvės prekių pirkimo - pardavimo sąlygomis bei nustatančios Stada.lt ir Jūsų teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu - pardavimu el. parduotuvėje.
 

Bendrosios nuostatos

 • Naudotis el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:
  • veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;  
  • nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
  • juridiniai asmenys;
  • visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
 • Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis el. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei aprašyti „Privatumo politika“.
 • Stada.lt turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė Stada.lt, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba Stada.lt veiklos planavimui ir analizei. Stada.lt taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais Stada.lt veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą (perskaitę paspaudžiate mygtuką “Su pirkimo taisyklėmis sutinku“). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui. Duomenys apie internetinės parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų laikmenos yra visapusiškai apsaugotos nuo trečiųjų asmenų prieigos.
 • Pirkimo - pardavimo sutartis tarp Jūsų ir Stada.lt laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs el. parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę (perskaitę paspaudžiate mygtuką “Su pirkimo taisyklėmis sutinku“) su šiomis Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Užsakyti“.
 • Apie pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą Stada.lt Jus informuoja išsiųsdamas pranešimą Jūsų nurodytu el. pašto adresu.
   

Jūsų teisės ir pareigos

  • Jūs galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš el. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių.
  • Jūs, naudodamasis el. parduotuves paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo-pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis.
  • Jūs el. parduotuvės registracijos formoje privalote pateikti išsamius ir teisingus duomenis.
  • Jūs atsakote už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.

  Stada.lt teisės ir pareigos

  • Jeigu pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Jūs nesilaikote kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Stada.lt turi teisę nedelsiant panaikinti užsakymą ir ištrinti Jūsų duomenis arba apriboti Jūsų teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Jūsų pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote tik Jūs pats.
  • Stada.lt pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Jūsų užsakymą ir naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Jūs užsiimate neleistina veikla ar kitaip bandote pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.
  • Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
  • Stada.lt įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Jums naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  • Stada.lt, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės įsipareigoja Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime.

  Atsiskaitymas už prekes

  • Už prekes Jūs galime atsiskaityti per „PaySera“ sistemą :
   • Elektroninė bankininkyste: Swedbank, SEB, DNB, Nordea, Šiaulių bankas, Medicinos bankas, Citadele, Danske, Paysera.
   • Išsimokėtinai: General Financing, Mokilizingas.
   • Grynaisiais pinigais: Lietuvos kredito unijos, Maxima, Narvesen, Lietuvos Paštas, PayPost, Perlas, Mokėjimas grynaisiais banke.

  Prekių pristatymas

  • Jei Jūsų užsakyta prekė yra sandėlyje – ją pristatysime Jums per 1-3 darbo dienas.
  • Prekes pristatys Stada.lt įgaliotas atstovas. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai.
  • Prekių pristatymas perkant nuo 14€ yra nemokamas.
  • Perkant iki 14€ prekių pristatymas kainuoja papildomai.
  • Prekės pristatymo metu kartu su mūsų įgaliotu atstovu Jūs privalote patikrinti prekės siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Jūs privalote tai atžymėti siuntos važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga ir be pažeidimų. 
  • Jeigu pristatytos prekės komplektacijoje nėra kokių nors dalių ar prekės pakuotė atrodo pažeista, Jūs privalote apie tai nedelsiant informuoti mus el. paštu info@stada.lt.

  Prekių grąžinimas

  • Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintu „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ numatyta tvarka.
  • Įsigiję prekę mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūs turite teisę atsisakyti užsakymo ir grąžinti prekę, net jei ji yra kokybiška, per 14 dienų nuo prekės pristatymo datos, jeigu:
   • grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje;
   • prekė yra nenaudota ir nesugadinta;
   • prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, maišeliai ir kt.);
   • grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija;
   • grąžinant prekę pateikiamas jos įsigijimo dokumentas.
  • Jei pageidaujate grąžinti prekę susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu  info@stada.lt.
  • Pinigai už grąžintas prekes bus pervesti į Jūsų banko sąskaitą per 14 darbo dienų nuo paskutinės grąžintos prekės gavimo datos.
  • Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes ar mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.
  • Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.
  • Prekes grąžinate Jūs savo kaštais pardavėjo nurodytu adresu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.
  • Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai mes neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus į Jūsų nurodytą banko sąskaitą.

  Baigiamosios nuostatos

  • Stada.lt pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, be išankstinio perspėjimo. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.
  • Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.
  • Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
  • Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  • Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.